Helt mekaniskt hjärta inopererat

Amerikanska läkare har för första gången i historien opererat in ett helt konstgjort hjärta i en människa. Operationen gjordes i Louisville i Kentucky på en mycket svårt hjärtsjuk patient.
Vem patienten är har inte meddelats, men han eller hon lär må bra efter operationen. Det mekaniska hjärtat ska helt ersätta patientens gamla hjärta. Det är gjort av titan och plast och drivs med batterier som laddas upp med hjälp av ett batteribälte som bärs runt midjan. Fem patienter ingår i en första försöksgrupp - och om försöket blir lyckat, så kan gruppen utökas till 15 patienter. Mekaniska hjärtan av den här typen är till för patienter som inte har några andra möjligheter att överleva. Ett hjärta kostar i dag motsvarande 700.000 kronor.