Fler anmäler hantverkare

I fjol ökade anmälningarna till Allmänna reklamationsnämnden dramtiskt och trenden håller i sig även i år. Allra mest ökar anmälningarna mot olika typer av hantverksarbeten, som hittills i år har ökat med 16 procent jämfört med förra året.
Men konsumenten får bara rätt vid 40 procent av anmälningarna och konsumentombudsmannen Karin Lindell på konsumentverket råder kunderna att vara noggranna när de gör upp om hantverksarbeten. Bland annat bör man försäkra sig om vad som ska göras, hur lång tid det ska ta och ungefär vad det ska kosta. Dessutom är det enligt konsumentombudsmannen säkrast att anlita hantverkare som tillhör någon branschorganisation vilket ger konsumenten större.