Konsten räddas

Eskilstuna kommun har fått förslag till hur de ska satsa på att ta hand om den konst som håller på att vittra sönder på Konstmuséet.
Konsten på Konstmuseet i Eskilstuna håller på att vittra sönder, eftersom den inte skötts och förvarats som den ska. Delar av den målade konsten behöver konserveras och vårdas på ett bättre sätt och därför föreslår chefen för muséerna att kultur och fritdsnämnden satsar 100 000 kronor för i år. Men behovet är att det avsätts 200 000 kronor under en tioårsperiod för mer långsiktiga åtgärder.