Barnbokspris till forskare

Svenska Barnboksakademins utmärkelse, Eldsjälspriset, går i år till Lena Kjersén Edman.
Hon har under nära 30 år arbetat som recensent, bibliotekarie, forskare och bokpresentatör i radio och TV. För närvarande arbetar Lena Kjersén Edman med en svensk barnlitteraturhistoria. Eldsjälspriset delas ut för tolfte gången.