Övergångsställen byggs om

Övergångsställena i Sörmland görs om för att bli säkrare. 50 övergångsställen i Sörmland byggs om per år, uppskattar vägverket.
Lagen om väjningsplikt vid övergångsställen har funnits i drygt ett år. Den ska kompletteras med att övergångsställena görs säkrare. Ett exempel är korsningen Stensborgsgatan-Vasavägen i Eskilstuna som ska byggas om i sommar. - Refugen breddas och vägbanan blir smalare så att bilisterna automatiskt sänker hastigheten. Dessutom blir passagen för gångtrafikanterna kortare, säger Patrik Virsenius vid Vägverket. Ombyggnad för att sänka hastighet är en metod för säkrare trafik. En annan är att helt ta bort övergångsställena där trafiken är liten, eller där det är svårt att följa väjningsregeln som på 70-vägar. Det kan ibland vara farligare med övergångställen än utan, visar en studie från Lund. Man är som gående lite mer skärpt när man vet att det inte är ett övergångsställe. Sedan lagen om väjningsplikt kom har antalet svårt skadade vid övergångsställen fördubblats men Patrik Virsenius vid Vägverket vill inte döma ut lagen: - Jag tycker att vi ska kolla hur det ser ut nästa år och kanske året därpå innan vi säger att det är en bestående trend. Men förhoppningsvis ska olycksstatistiken gå ned eftersom viktiga övergångsställen byggs om.