Nej till vägkameror

Det pågående projektet med kameraövervakning vid vägarbetsplatser i Gävleborg stoppas.
Länsrätten har beslutat att upphäva länstyrelsens beslut att tillåta kameraövervakning. Det var vägarbetarnas fackliga organisation Seko som fick tillstånd att placera ut kameror under sommaren. Syftet var att försöka få ner farten på trafiken vid vägjobb. Men Justitiekanslern, JK, som överklagade tillståndet, anser att övervakningen är integritetskränkande. Stig Edvinsson, vid Seko väg och ban, säger till Radio Gävleborg att han inte vill kommentera länsrättens beslut innan han fått det på papper.