Stor lammbrist

Det fattas två tusen lamm i juli i Sverige. Det konstaterar böndernas stora slakteribolag Swedish Meats.
Inom dotterbolaget Swedish Quality Meats, som utför själva slakten, är frustrationen stor. Kortsiktigt har därför Swedish Meats gått ut och uppmanat lammproducenterna att väga sina lamm, så att dom ska kunna skickas in tidigare till slakt. Långsiktigt har bolaget försökt få producenterna att gå från vårlamning till vinterlamning. Främst har Swedish Meats försökt påverka lammproducenterna till omläggningen genom att ge 10 kronor mer för för lamm som kan slaktas till påsken och fram till sommaren.