De flesta vill sänka hastigheten

En stor majoritet - 71 procent av trafikanterna i Sörmland anser att det är rimligt att sänka hastigheten till 30 kilometer i timmen på gator där det finns många fotgängare och cyklister. Det visar en undersökning som Vägverket har gjort.
78 procent av trafikanterna anser att alla större vägar borde ha mitträcken och knappt tre fjärdedelar anser att fler korsningar bör byggas om till rondeller. -Attityderna till vägsäkerhet förändras över tid, enligt Mattias Klingstedt på Vägverket. Cykelhjälmsanvändningen är ett exempel på det, sju till åtta procent av cyklisterna använder cykelhjälm idag. Däremot är det ännu långt till en majoritet som är för höjt besinpris om överskottet går till trafiksäkerhet - 20 % av trafikanterna är positiva till det.