Ny trafikled förbi Sjöbo kan bli valfråga

En trafikled skall halvera trafiken genom Sjöbo i Borås. Under våren börjar förberedelserna, som på sikt ska leda fram till stans nästa stora vägprojekt - bygget som ska ta bort genomfartstrafiken genom Sjöbo. I höstens val kan blocken komma att bjuda över varandra när det gäller utbyggnadstakten.

Cirka 20 000 fordon per dygn går via Sjöbo. Att hitta Sjöbobor som tycker illa om vägen går fort, två av dem är Kristiina Loch och Camilla Sanneklint.

- De kör ju som dårar här, 50 det existerar inte. Det som är jobbigast det är ju långtradarna.

Men kanske dröjer förändringen inte så många år nu. En miljon finns avsatt i år för att göra de första förberedelserna för att flytta genomfartstrafiken till en ny led. Det skulle kunna halvera trafiken mot Sjöbo och ge ännu större effekt på den tunga trafiken.

Den nya leden skulle vika av vid Folkets park ner mot järnvägen, kanske i tunnel under järnvägen, stryka förbi djurparken och sedan följa Däckvägen där grannarna är industrier, inte stora bostadsområden.
Men även om arbetet med dom första förberedelserna för ett framtida vägbygge startar i vår så tror inte Camilla Sanneklint att det verkligen blir av.

- Nej, det tror jag inte. Det har varit snack om det här så många år tillbaka.

Men den borgerliga majoriteten som styr Borås menade så mycket allvar att man satsade en miljon kronor i år för att börja planeringsarbetet. Gatukontoret ligger i startgroparna, sätter igång under våren.

På den andra politiska kanten vill socialdemokraterna försöka visa att de menar ännu mer allvar. Partiet föreslog, i sitt motförslag till borgarnas budget, tre miljoner i år för att få högre fart på utredningen. Dessutom med löfte om 70 miljoner i vägbyggarpengar kommande år, och sikte på en färdig led förbi Sjöbo 2008.

När valet närmar sig kan man tänka sig att blocken börjar försöka bjuda över varann i pengar och hastighet, för att locka väljare på Sjöbo.

Reporter: Kennet Öhlund
kennet.ohlund@sr.se