Bevara Sunds flygplats

Kungliga Svenska Aeroklubben, KSAK, vädjar nu till Katrineholms kommun att värna om Sunds flygplats.
Oavsett hur små flygplatserna är så bör de bevaras för att kunna tillgodose viktiga transportbehov i framtiden. Det skriver KSAK i ett brev till kommunen. Detta eftersom flygplatserna i stockhomsområdet inte har någon ytterligare kapacitet, vilket på sikt kommer att omöjliggöra privatflyg till Stockholm, enligt KSAK. Klubben hänvisar till en amerikansk undersökning som säger att inom de närmaste 20 åren kommer 90 procent av landets flygfält att ingå i transportsystemet mot dagens fyra procent.