Ungdomsarbetslöshet ökar

Arbetsmarknaden på Gotland börjar mattas av. Det visar den senaste arbetsmarknadsstatistiken som talar om att ungdomsarbetslösheten ökar samtidigt som antalet lediga platser minskar.
Fortfarande är den totala arbetslösheten relativt låg 5,2 procent, men det finns vissa tendenser som man kan se vid en närmare granskning. Exempelvis att antalet lediga jobb minskar med 43 procent jämfört med i juni ifjol. När det gäller enskilda grupper så ökar antalet arbetshandikappade och långtidsarbetslösa och framför allt är antalet arbetslösa ungdomar betydligt fler i sommar än förra sommaren.