Eldningsförbud

Från och med idag så gäller eldningsförbud i hela länet. Förbudet gäller tills vidare och betyder att det är förbjudet att göra upp eld både i skog och mark och på villatomter. Grillning är tillåten om det sker i särsklit anordnade grillar men det gäller ändå att vara försiktig.