Stor brandfara

Brandfaran i mark och skog är stor och lokalt mycket stor i Sörmland. Under dagen har flera mindre bränder brutit ut i framförallt avverkade skogsområden. Brandfaran innebär också att det råder eldningsförbud i hela länet.