Seko kritisk mot länsrätt beslut

Vägarbetarnas fackliga organisation Seko väg och ban är kritiskt mot att de inte kan fortsätta projektet med kameraövervakning vid vägarbetaplatser.
Länsrätten har beslutat att länsstyrelsens beslut tillvidare inte gäller. Det är justitiekanslerna, JK som överklagat tillståndet med hänvisning till att den personliga integriteten kränks av kameraövervakningen. Stig Edvinsson, ombudsman på Seko säger att länsrättens beslut är beklagligt. Länsrätten i Dalarna har också stoppat kameraövervakningen och den 1 augusti ska Seko och JK mötas i en muntlig förhandling hos länsrätten i Dalarna.