Villainbrotten minskar stort

Antalet bostadsinbrott har minskat dramatiskt i Jönköpings län hittills i år. Enligt polisens egen statistik ligger nedgången på hela 25 procent jämfört med förra året. Nedgången är så kraftig att den till och med förvånar polisen.