Äldreomsorgen lovar bättring

Nu lovar man inom äldreomsorgen i Gislaved att man ska ta till sig kritiken från länsstyrelsen om att de gamla på Hemgårdens äldreboende inte får vara med och bestämma om sin situation. Till exempel kan de inte välja vad de ska äta eller dricka. Lena Sundqvist som är ställföreträdande socialchef i Gislaved säger att frågan nu ska tas upp på socialnämndens nästa sammanträde.