"Gravida bör varnas för läkemedel mot depression"

Om mamman äter antidepressiv medicin i slutet av graviditeten riskerar barnet att födas med allvarliga lungproblem. Det visar en ny amerikansk studie. Nu ska Läkemedelsverket avgöra om verket behöver ändra sina rekommendationer om gravida och antidepressiva medel.

– Ja, det är en signal som man måste se allvarligt på. Vad vi gör nu är att vi går igenom sättet man har tagit reda på informationen och sättet att gå igenom resultaten, för att se på vilket sätt vi kan få vägledning om hur man ska gå vidare i det här, säger Gunilla Sjölin-Forsberg, chef för Läkemedelsverkets biverkningsenhet.

Studie gjord i USA
Studien har gjorts i USA och resultaten publiceras idag i tidskriften New England Journal of Medicine.  Den omfattar 377 kvinnor vars barn fötts med så kallad kvarstående fostercirkulation, något som innebär att barnets lungor inte klarar av att syresätta blodet. I undersökningen har också en kontrollgrupp med över 800 kvinnor och deras nyfödda barn ingått. 

Forskargruppens slutsats är att risken att barnet drabbas av allvarliga lungproblem är sex gånger så stor om mamman ätit antidepressiva medel, så kallade SSRI-preparat, efter tjugonde graviditetsveckan. Men forskarna betonar att risken fortfarande är väldigt liten. 

Uppmanas prata med läkare
Men även om risken är liten är det viktigt att varna gravida för antidepressiva medel, säger Hugo Lagercrantz, professor i barnmedicin vid Karolinska Institutet. Och han uppmanar gravida kvinnor som är oroliga att ta prata med läkare: 

– Hon måste naturligtvis diskutera med sin läkare och väga fördelar och nackdelar. Det är möjligt att man kanske kan göra ett uppehåll i samband med förlossningen för då tror jag att risken blir mindre i alla fall, säger Hugo Lagercrantz. 

Väga nytta mot risk
Den lungskada som barn enligt studien löper högre risk att få om mamman ätit antidepressiva medel i slutet av graviditeten är mycket allvarlig men kan numera behandlas, och de flesta blir fullt friska. Men man måste väga den nytta mamman har av  sin medicineringen mot risken att barnet kan skadas, säger Gunilla Sjölin-Forsberg på Läkemedelsverket.

– Som alltid är det så att man måste göra en noggrann risk/nyttabedömning i varje enskilt fall: Hur stora är riskerna med sjukdomen, vad kan det ske för komplikationer, vad har man för nytta av behandlingen, säger Gunilla Sjölin-Forsberg.

Tove Svenonius
tove.svenonius@sr.se