Bäck utslagen av utsläpp

Över 25 000 liter 32 procentig Natriumhydroxid, eller lut som det också kallas, har läckt ur från Arlas anläggning på Ljungarum i Jönköping. Personalen upptäckte läckan och larmade Räddningstjänsten omkring klockan ett i natt. Utsläppet utgör ingen direkt hälsofara för boende i området, men man kan få frätskador om man kommer i kontakt med vattnet i Strömsbergsbäcken. Räddningstjänsten uppmanar allmänheten att hålla sig borta från Strömsbergsbäcken. Natriumhydroxid är ett frätande ämne som i lösning är färg- och luktlös, men mycket frätande.