Storslagna planer för Salvebyn

Det finns stora planer för medeltidsbyn Salve i Kalmar. Det säger Destination Kalmars vd Patrick Holmberg, som leder den grupp som nu sitter och smider planer för den fortsatta verksamheten. Patrick Holmberg hoppas kunna skapa något i samma storlek som Astrid Lindgrens värld. Platsen för den nya Salvebyn föreslås bli Kalmar Dämme.