Arla släppte ut frätande vätska

Stora mängder av den frätande vätskan natriumhydroxid har läckt ut i dagvattnet i Jönköping.
Det är mejeriföretaget Arla som tappat ut 25 000 liter högkoncentrerad natriumhydroxid från industriområdet i Ljungarum. Vätskan har hamnat i Strömsbergsbäcken och brandingenjör Gunnar Hansson säger till Ekot att vätskan är så koncentrerad att det räcker att man rör vid vattnet för att få frätskador. Enligt Länsstyrelsen har vätskan slagit ut allt djurliv i den en kilometer långa bäcken.