Arla erkänner fel vid utsläpp

Arla erkänner att företaget har gjort fel i sin hantering av den frätande vätskan natriumhydroxid, eller lut som det också kallas. Enligt Anders Andersson som är mejerichef på Arla i Jönköping var det ett handhavandefel som gjorde att över 25 kubikmeter av det frätande ämnet läckte ut i Strömsbergsbäcken på Ljungarum i Jönköping. Arla använder natriumhydroxid för att neutralisera avloppsvatten från mejeriet.