Bäcken utslagen i år framöver

Enligt Ola Broberg som är länsexpert på miljöövervakning i Jönköpings län kan det komma att ta år innan Strömsbergsbäcken på Ljungarum i Jönköping har återhämtat sig från det stora utsläppet av lut från Arlas mejeri. Ola Broberg säger till nyheterna att alla djur dött i den del av bäcken som nåtts av utsläppet.