Utsläppet får kritik av grannar

Utsläppet av lut i Strömsbergsbäcken på Ljungarum i Jönköping får nu hård kritik av de boende i området. Allt liv i bäcken är ju utslaget efter att över 25000 liter lut läckt ut från Arlas mejeri. Lars Hartvigsson som bor alldeles intill bäcken och som är ordförande i Strömsbergsföreningen säger till Nyheterna att han tycker att det är högst anmärkningsvärt att ett så stort företag som Arla inte har utvecklat sina säkerhetsrutiner bättre. De boende i området använder vattnet från Strömsbergsbäcken till att vattna trädgårdar och för att fylla små lekbassänger som barnen badar i.