Krisstab upprättad för utsläppet

På brandstationen i Jönköping har en stab upprättats med representanter från räddningstjänsten, miljökontoret, länsstyrelsen och Arla med anledning av det stora utsläppet av lut i Strömsbergsbäcken. Krisgruppen ska arbeta vidare med saneringsåtgärder och med att analysera konsekvenser av utsläppet på över 25 000 liter lut. Uppmaningen till allmänheten att hålla sig borta från Strömsbergsbäcken står fast. Kommer man i kontakt med vattnet kan man få frätskador.