Varning för frätande vatten.

Räddningstjänsten i Jönköping uppmanar allmänheten att hålla sig borta från Strömsbergsbäcken med anledning av utsläppet på över 25 000 liter lut från Arlas mejeri. Utsläppet utgör för närvarande ingen direkt hälsofara för boende i området, men direktkontakt med vattnet i bäcken kan medföra risker för frätskador. Fiskar och annat liv i bäcken har slagits ut som en följd av utsläppet. En ny presskonferens kommer att hållas i Jönköping klockan 11:45 med representanter från Arla, länsstyrelsens miljöenhet och räddningstjänsten med anledning av utsläppet.