Militär rycker in mot utsläppet

Militär från garnisonen i Eksjö finns på plats vid Strömsbergsbäcken på Ljungarum i Jönköping för att hjälpa till att hålla folk borta från området där saneringsarbetet pågår. Över 25 000 liter lut har läckt ut från Arlas mejeri i Jönköping och kommer man i kontakt med vattnet i Strömsbergsbäcken kan man få frätskador.