Timrås barntimmar läggs ner

Kykans barntimmar i Timrå riskerar att läggas ner. På tre år har antalet barn som deltar i verksamheten mer än halverats och i höst är bara 30 barn anmälda. Om två år får fyraåringar rätt till förskoleplats och då räknar Timrå Församling att Kyrkans barntimmeverksamhet försvinner helt. Idag är tre personer anställda i barnverksamheten, dessa ska därför vidareutbildas för nya arbetsuppgifter i kyrkan.