Militär bevakar utsläpp

Under torsdagsförmiddagen har militär sett till att människor inte kommer i kontakt med vattnet i Strömsbergsbäcken i Jönköping, som innehåller frätande vätska.
Drygt 25 tusen liter natriumhydroxid läckte under natten till torsdagen ut från Arlas fabrik i en del av bäcken som ligger i ett populärt strövområde och nära ett bostadsområde. Vätskan är så koncentrerad att den är frätande även i vattnet och allt djurliv längs minst en kilometer lång sträcka av bäcken har slagtits ut. Räddningstjänsten sedan tidigt på torsdagsmorgonen arbetat med att sanera bäcken. Miljökontoret kommer att ta prover för att ta reda på hur mycket av natriumhydroxiden som flutit vidare ned i Strömsbergsbäcken. Läckaget inträffade enligt chefen för Arlas mejeri i Jönköping på grund av slarv från personalen.