Ingen resning för nazist

Högsta domstolen, HD, avslog på torsdagen en begäran om resning från en nazist som 1998 dömdes för hot mot förre polistalesmannen Claes Cassel.
Den nu 21-årige nazisten dömdes för att ha låtit sig forograferas iförd rånarluva och med ett vapenliknande föremål framför Cassels bostad. Bilderna publicerades sedan i Aftonbladet. Högsta domstolen har tidigare frikänt två andra nazister som dömdes i samma mål för att ha tagit bilderna. HD ansåg att de var skyddade av tryckfrihetsförordningen. Men även om de medåtalade friades från samma brott finns inte skäl att ta upp målet på nytt, enligt HD.