Föräldrar kräver bättre luft

Föräldrar till barn på förskolan Klubbsvampen i Visby kräver att kommunen gör något åt den dåliga ventilationen på förskolan.
Detta efter att det visat sig att flera barn på förskolan lider av ständigt återkommande och långdragna infektion- och luftvägsinfektioner av allergisk karaktär. Barn har utretts på barnkliniken för misstänkta allergier. I flera år har barn behandlats med förebyggande kortisonsprayer och luftrörsutvidgande för att undvika besvär med andningen och detta trots att allergitester inte visar på allergi. Föräldrarna kräver nu omedelbara åtgärder från kommunen.