Fem får läkemedelsrabatt

Fem av de 79 personer som ansökte om fortsatt rabatt på läkemedel mot impotens och fetma har fått ja från regeringen.
Sedan den 9 april omfattas inte dessa läkemedel längre av högkostnadsskyddet, men patienter med mycket speciella skäl kan få rabatt efter dispens från regeringen. Av de fem beviljade dispenserna gällde två läkemedel mot impotens och tre bantningsmedel. Regeringen beslutade också att ge Statens Beredning för medicinsk Utvärdering, SBU, i uppdrag att se över behandlingen av fetmapatienter, och samtidigt komma med förslag på hur fetma kan förebyggas.