Brott misstänks vid utsläppet

Miljöåklagare Aino Alhem har nu inlett en förundersökning mot Arla i Jönköping med anledning av utsläppet av över 25 000 liter lut i Strömsbergsbäcken. Enligt Aino Alhem kan det röra sig om miljöbrott alternativt vållande till miljöstörning. Polisen har genomför en teknisk undersökning på mejeriet och också hållit förhör med flera personer. En anställd på mejeriet har delgivits misstanke om miljöbrott. Det är den anställde som skötte påfyllningen av lut på mejeriet. Han misstänks ha gjort det på ett sätt som orsakat olyckan. Ytterligare förhör kommer att hållas med mannens chefer.