Skåningar måste pendla för jobb

Många skånska arbetslösa får sin ersättning ifrågasatt för att de inte söker arbete.
Skåne ligger i topp i Sverige när det gäller anmälningar mot personer som inte vill söka jobb. Sedan de nya a-kassereglerna infördes i februari har nästan 250 skåningar fått sin arbetslösersättning ifrågasatt. Det är bara i Stockholm som fler personer anmälts. Och Skånes länsarbetsdirektör Bernt-Åke Pettersson säger att skåningarna måste vara beredda på att pendla för att hitta nytt arbete. -Tolv timmars frånvaro från hemmet är det gräns vi satt och i Skåne är det faktiskt ganska tätt med kommunikationer.