Vistelseförbud vid giftbäcken

Som en följd av Arlas utsläpp av över 25 000 liter lut i Strömsbergsbäcken har länsstyrelsen nu utfärdat förbud mot att vistas runt bäcken ända fram till och med tisdag i nästa vecka. Saneringen av bäcken påbörjades vid lunchtid och väntas ta flera dygn. Bäcken ska tömmas på allt vatten och sköljas med friskt vatten flera gånger. Det finns stora mängder lut också på Strömsbergsdammens botten.