Miljoner till lantbrukarna

Länets bönder har runt 23 miljoner kronor att hämta nu när elskatten ska betalas tillbaka. Elskatten har länge varit föremål för diskussion och från och med i år slipper lantbruk, skogsbruk och vattenbruk elskatten. För en normalstor lantgård innebär det runt 7000 kronor per år.
Tomas Magnusson på LRF i Sydost, säger att skattelättnaden är efterlängtad. Tillsammans med en slopad skatt på handelsgödsel och diesel kommer den att att göra det lättare för landets bönder menar man på LRF.