Utebliven ambulans kan bli ett fall för Socialstyrelsen

Fallet med den uteblivna ambulansen i Fagersta kan vara ett ärende för Socialstyrelsen.

Det menar Per-Anders Sunesson på Regionala tillsynsenheten på Socialstyrelsen i Örebro, dit Västmanland hör.

Tidigare idag har P4 Västmanland berättat att en man i Fagersta polisanmält SOS Alarm i Västmanland för tjänstefel.

Orsaken är att SOS inte skickade en ambulans när hans hustru hade andningsbesvär. Hon avled på natten i hemmet.

Men SOS Alarm:s agerande kan också vara en fråga för Socialstyrelsen.

Det menar Per-Anders Sunesson på Regionala tillsynsenheten på Socialstyrelsen i Örebro, dit Västmanland hör.