Handikappade män får mer hjälp än kvinnor till ett aktivt liv

Myndigheten Socialstyrelsen har undersökt vilken hjälp som personer med olika handikapp får.Det har visat sig att männen ofta får mer hjälp än kvinnorna.

Socialstyrelsen har upptäckt att det är stora skillnader på den hjälp som kvinnor och män får.
Funktionshindrade kvinnor får oftare pengar i sjukpension istället för arbete och lön.
Männen får oftare hjälpmedel
som gör att de kan leva ett aktivt liv.
Männen får oftare hjälp så att
de både kan jobba och köra bil.

Det är lättare för handikappade män
att få hjälp med att kunna köra bil,
än vad det är för kvinnorna.
Handikappade kvinnor får istället ofta
skjutsas av färdtjänst när de ska någonstans.
Stödet till handikappade män går alltså
oftare ut på att ge dem att aktivt och rörligt liv.
En man får också lättare både hörapparater
och fler synhjälpmedel än en kvinna.
Karin Westlund är ordförande
i de handikappades riksförbund.
Hon tycker att det är regeringens ansvar
att även handikappade kvinnor ska få lika mycket hjälp.