Försvarsadvokat: Ingen sa ifrån i Skandia

Förre Skandiachefen Lars-Eric Petersson slog tillbaka när Skandiarättegången fortsatte på måndagen. Det var många som var inblandade i hanteringen av bonusprogrammen, sa hans försvarsadvokat Torgny Wetterberg, och därmed var det många som hade kunnat slå larm om att nåt var. Men ingen gjorde det, hävdade han.

– Beslutet innebar inte att det befintliga programmet avslutades och att man påbörjade ett nytt. Det är någonting som förutsätts i åklagarens konstruktion. Beslutet den 23 januari 2000 innebar och uppfattades som att det befintliga programmet förlängdes, sa Torgny Wetterberg.

– Det innebär att sluttidpunkten för avräkning av programmet flyttades från den 31 december 1999 till senas 30 juni 2000. Vad händer då med beloppsbegränsningen? Den fortsatta utvecklingen kommer att visa väl att styrelsen har varit införstådd med det här.

– Om man inte skulle ha varit det har man haft ett flertal tillfällen att illvråla på och säga att det ska inte bli några pengar, för det finns ju en beloppsbegränsning i programmet, sa Torgny Wetterberg. 

Illvrål var ett av orden för dagen i sal 17 i tingsrätten. Advokat Torgny Wetterberg upprepade det vid flera tillfällen.

Det var många personer inblandade i hanteringen av bonusprogrammen, och nog borde väl åtminstone någon av alla som satt i styrelsen eller revisionskommittén ha slagit larm och det begicks fel någonstans. Men det blev inget illvrål, påpekade advokaten.

Åklagaren hävdar ju att Lars-Eric Petersson är ensam ansvarig för att ha rundat styrelsen och förlängt bonusprogrammet.

Tommy Fredriksson
tommy.fredriksson@sr.se