Skärgården avfolkas

Skärgården riskerar att avfolkas om inte regeringen inför en politik som gör det möjligt att bo året om där, det anser Glesbygdsverket i en rapport till regeringen.
Sörmlands skärgård är glest befolkad, speciellt på vintern , och det är inte bra enligt direktör Jan Cederwärn på Glesbygdsverket. Han säger vidare att många unga som har arbeten i kustsamhällen tvingas flytta därifrån på grund av att de inte har råd att bo kvar. Något som i förlängningen innebär att kustnära samhälen utarmas, enligt Cederwärn.