Blir inte ersatt fullt ut efter smitta

Bönder som drabbats av salmonella efter utbrottet i Lantmännens foderfabrik i Åhus kan inte räkna med att få ersättning för alla kostnader.

Staten ersätter som mest 70% och med den frivilliga salmonellaförsäkringen som en del lantbrukare har blir ersättningen som mest 91%. Det skriver tidningen ATL.

Hittills är det bara en gård i Blekinge som har drabbats av smittan.