Falsterbosvan inte fågelinfluensasmittad

Den döda svan som i helgen hittades i Falsterbokanalen och som misstänktes bära på fågelinfluensan var inte smittad. (SR Malmö)