Säkerhetssystemet satt ur spel

Den anställde på Arlas mejeri som nu misstänks för miljöbrott arbetade med att pumpa över lut från en stor silo som rymmer 25 000 liter till en mindre silo. Det är något som sker manuell och som kräver att den anställde håller en knapp intryckt medan luten rinner in i den mindre behållaren. Enligt Arla så hade den anställde kommit på ett knep som gjorde att han kunde trycka fast knappen i påfyllnadsläget och sedan gå därifrån. Tanken var att han skulle komma tillbaks efter en stund och avsluta arbetet. Men i går glömde han bort det. När han gick för dagen vid halv fyratiden i går fortsatte luten att rinna ut. Han var den sista som lämnade arbetsplatsen. Hela den stora silon med 25 000 liter lut tömdes innan det hela upptäcktes av en securitasvakt vid ett-tiden på natten och miljökatastrofen redan var ett faktum.