Kulturpengar till länet

Jämtlands län får 15 av de 225 miljoner kronor som kulturrådet fördelar över Sverige. Det mesta av de 15 miljonerna går till riksarkivets digitala överföringar, och så får Jamtli nära 4 miljoner för projektet Acess Jamtli.