Många fler som drabbats av hedersvåld behöver skyddad identitet

Myndigheterna tar inte problemet med hedersrelaterat våld på allvar. Det hävdar Ia Nilsson från stiftelsen Smålandsgårdar, som bland annat arbetar med att placera ut ungdomar som drabbats av hedersvåld.

Betydligt fler som söker hjälp skulle behöva skiljas helt från sin familj och få en ny identitet, säger Ia Nilsson.

Hedersrelaterat våld innebär att någon utsätts för våld och hot för att hon eller han bryter mot vissa regler, och att familjen därmed känner sig vanärad. Och trots att det inte finns någon riktig statistik så upplever Ia Nilsson och hennes kollegor att fler och fler drabbas.

Hur många som varje år hör av sig till socialtjänsten i Växjö med den här typen av problem, finns heller ingen statistik över. Men enligt socialchefen i Växjö Anders Hägg, tas runt tre ungdomar i Växjö kommun omhand varje år, för att de utsatts för hedersrelaterat våld. De placeras i familjehem eller på institution. Men de allra flesta av dem har fortfarande kontakt med sin familj, säger Anders Hägg.

Ia Nilsson efterfrågar nu en ordentlig handlingsplan, eftersom hon anser att myndigheternas bedömningar idag är helt godtyckliga.