Knappen i Mark dödade Karl XII

Den kulknapp som enligt sägnen dödade Karl XII inehåller DNA som överensstämmer med Karl XII:s. Knappen härrör från en soldat i Sjuhäardsbygden hittades i Öxnevalla i Marks kommun och förvaras nu på Varbergs Museum. Och de nya rönen om kulknappen kommer att förändra historien.
Många trodde att kung Karl den XII var osårbar där han stod mitt i stridens hetta. Men den myten fick ett abrupt slut den 30 november 1718 när han dödades av en kula vid belägringen av den norska fästningen Fredrikshald. Samma dag gick soldaten Mårten Nilsson Nordstjärna vakt i den svenska skyttegraven. Några veckor efter kungens död återvände soldaterna hem och det gjorde också soldat Nordstjärna, till sin väntande familj i soldattorpet Stjärnhult i Öxnevalla, Marks härad. Här började han berätta en historia om hur han med egna ögon sett när kungen dog och höll upp en kula, tillverkad av en uniformsknapp, som bevis. - Här är kulan som ändade kungen liv! berättade soldaten. Kulknappen gick sedan från hand till hand och ett par hundra år senare hittades den återigen i Öxnevalla och hamnade på Varbergs museum som en publikmagnet. Och idag, den 14 juni i nådens år 2002, 284 år senare har forskare fastställt att ett av DNA-proven från kulknappen KAN härröra från Karl den XII. Provet stämmer överens med det DNA från kungen som finns bevarat på Livrustkammaren och den DNA har bara en hundradel av befolkningen. Därför anser forskarna det som fullt möjligt att knappen är den kula som dödade Karls XII. Därmed skrivs historien om därför att konsekvensen blir att det sannolikt var en svensk som höll i vapnet och inte en norrman.