Dåligt förtroende för politiker

Nära fyra av tio chefer i Uppsala kommun har litet förtroende för politikerna i fullmäktige, kommunens högsta beslutande organ. Det visar en enkät som Upplandsnytt gjort.

-De har för dåliga kunskaper i ekonomi och ibland håller de fanatiskt fast i ideologin trots att verkligheten är helt annorlunda 

-De verkar inte ha någon större insikt i hur vår organisation fungerar

-Jag har aldrig träffat dem, det är svårt att ha förtroende för dem då.

Så här tycker chefer inom Uppsala kommun om politikerna i kommunfullmäktige, kommunens högsta beslutande organ. Upplandsnytt har skickat en enkät till 75 chefer på olika håll i Uppsala kommun,  41 av dem har svarat mot löfte om anonymitet. Av dem som svarat är det fyra av tio som säger att de har litet förtroende för politikerna i fullmäktige. Hälften har medelstort förtroende. Bara en av tio har stort eller mycket stort förtroende för politikerna.

Det här låga förtroendet kan leda till problem i hur kommunen fungerar, menar professorn i offentlig förvaltning Henry Bäck.

- Man kan till exempel tänka att tjänstemännen inte tycker att det är så ohyggligt viktigt att förse politikerna med bra beslutsunderlag och genomföra besluten så som de är fattade.

Henry Bäck tror att en förklaring till det låga förtroendet är att tjänstemännen vet lite om fullmäktige, och under vilka villkor politikerna jobbar. Han menar at kommunen måste agera för att förbättra förtroendet.

- På något sätt måste man alltså informera varandra om vad man ska förvänta sig av den ena eller den andra parten.