Kommunala chefer misstror politiker

Nära fyra av tio chefer i Uppsala kommun har litet förtroende för politikerna i fullmäktige, kommunens högsta beslutande organ. Det låga förtroendet kan leda till problem i hur kommunen fungerar. (SR Uppland)