Kungsörnarna i Östergötland kartläggs

Länsstyrelsen har gett Östergötlands läns ornitologiska förening pengar för titta närmare på hur många örnar det faktiskt finns i länet.

Kartläggningen sker på uppdrag av Naturvårdsverket och är den första större inventeringen av kungsörnar som görs i länet.

-Förhoppningen är att få reda på hur många par som häckar i länet säger , Martin Larsson på Östergötlands läns ornitologiska förening.

Enligt Martin Larsson finns det cirka 500 par kungsörnar i landet. Dessutom en hel del yngre örnar som ännu inte börjat häcka.
Hur många kungsörnar som det finns i Östergötland är mer osäkert. Kanske rör det sig om ett två till tre par.
Nu under vårvintern finns störst möjligheter att få syn på dom.
Medlemmar i Östergötlands läns ornotologiska förening kommer att åka runt på olika platser i länet för att se hur många kungsörnar som finns här och var dom håller till.

Kungsörnen är rödlistad och anses vara en missgynnad art. De största hoten är tjuvjakt och det moderna skogsbruket som gjort att det finns brist på gamla kraftiga träd som kungsörnarna kan ha som boplatser.
Martin Larsson anser kungsörnens sårbarhet gör inventeringen extra betydelsefull.