Beslut om renrivande varg dröjer

Naturvårdverket har fått in en begäran om att avlägsna den varg som rivit minst ett tiotal renar i södra Härjedalen. Kravet kommer från Handölsdalens och Mittådalens samebyar.

Men beslutet kommer att dröja, först har Länsstyrelsen och Viltskadecenter en och en halv vecka på sig att ge sin syn på saken.

Sen ska vargen DNA-testas för att ursprunget ska fastställas, och dom analyserna kommer att ta minst två veckor att genoföra.

- Det är inte acceptabelt att det ska behöva ta så här lång tid, vi får ju stå och mata vargen under tiden de håller på att överlägga, säger Lennart Blindh som är ordförande i Handölsdalens sameby.