Avtal om Plusjobb

Västra Götalandsregionen har skrivit avtal med Länsarbetsnämnden om Plusjobb och andra anställningar med anställningsstöd under perioden 2006-2008. Avtalet gör att 1000 personer kan erbjudas arbete eller praktik.

Syftet är att minska arbetslösheten i Västra Götaland samtidigt som fler kvalitetshöjande arbetsuppgifter kan utföras inom regionen. Regionen får statsbidrag för lönekostnad upp till en lönenivå på cirka 15.000 kronor per månad.